Adwokaci Szczecin - Wojciechowski i Stopa

Adwokaci Szczecin - Wojciechowski i Stopa

Wojciechowski & Stopa Adwokaci s.c. jest butikową kancelarią adwokacką położoną w Szczecinie. Skupiamy się na świadczeniu usług prawnych osobom mającym kontakt z obszarem prawa medycznego, w szczególności osobom świadczącym usługi medyczne oraz osobom poszkodowanym wskutek błędu medycznego. 

Udzielanie bieżących porad prawnych osobom świadczącym usługi medyczne w zakresie ich bieżącej działalności oraz osobom fizycznym poszkodowanym na skutek błędu medycznego

Przygotowywanie projektów opinii, opracowań, raportów i analiz w zakresie prawa medycznego

Reprezentowanie osób świadczących usługi medyczne oraz osób poszkodowanych na skutek błędu medycznego w postępowaniach karnych, cywilnych, przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej właściwej izby lekarskiej oraz przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Bieżąca analiza zmian przepisów prawnych w obszarze prawa medycznego