Adwokat Marcin Stopa

Adwokat Marcin Stopa rozpoczął aplikację adwokacką w 1997 r. W czasie aplikacji adwokackiej Marcin Stopa zaczął przejawiać szczególne zainteresowanie problematyką prawnokarną. 

Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego wcześnie zgromadził doświadczenie związane z udzielaniem pomocy prawnej obywatelom niemieckim. Aplikację adwokacką ukończył w 2001 r. Od 2001 r.  w którym wspólnie z adwokatem Wojciechem Wojciechowskim prowadzi kancelarię  adwokacką. 

Od 2001 r. adwokat Marcin Stopa zdobył rozległe doświadczenie przy prowadzeniu spraw karnych dotyczących różnych przestępstw. Jego preferencje zawodowe związane są z prawem karnym.

Adwokat Wojciech Wojciechowski

Adwokat Wojciech Wojciechowski rozpoczął kontakt z praktyką prawniczą w 1993 r. jako praktykant w kancelarii adwokackiej adwokata Andrzeja Preissa, gdzie zdobywał doświadczenie do 1997 r. Aplikację adwokacką rozpoczął w 1997 i odbywał ją pod kierunkiem patronów: Zbigniewa Wierzbińskiego i prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego.  Ukończył aplikację adwokacką w 2001 r. z wynikiem celującym. W latach 1996 – 2004 pracował w charakterze asystenta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Od 2001 r. wspólnie z adwokatem Marcinem Stopą prowadzi kancelarię adwokacka w formie spółki cywilnej. Preferencje zawodowe Wojciecha Wojciechowskiego związane są z prawem cywilnym, prawami i wolnościami jednostki w państwie oraz z procesem świadczenia usług medycznych. 

Doświadczenie zawodowe Wojciecha Wojciechowskiego obejmuje 21 lat świadczenia usług prawniczych. Biegle włada językiem angielskim.