Adwokat Marcin Stopa

 

Adwokat Wojciech Wojciechowski

Specjalizacja: prawo medyczne, odpowiedzialność prawna (karna, cywilna i zawodowa) lekarzy i innych pracowników medycznych, prawa pacjenta, eksperymenty medyczne, zabiegi kosmetyczne. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1996-2004 pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wpisany na listę adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej w 2001 r. Obszerne doświadczenie w zakresie reprezentacji lekarzy w postępowaniach cywilnych, karnych oraz przed organami samorządu lekarskiego.

Adwokat Wojciech Wojciechowski

Adwokat Marcin Stopa rozpoczął aplikację adwokacką w 1997 r. W czasie aplikacji adwokackiej Marcin Stopa zaczął przejawiać szczególne zainteresowanie problematyką prawnokarną. 

Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego wcześnie zgromadził doświadczenie związane z udzielaniem pomocy prawnej obywatelom niemieckim. Aplikację adwokacką ukończył w 2001 r. Od 2001 r.  w którym wspólnie z adwokatem Wojciechem Wojciechowskim prowadzi kancelarię  adwokacką. 

Od 2001 r. adwokat Marcin Stopa zdobył rozległe doświadczenie przy prowadzeniu spraw karnych dotyczących różnych przestępstw. Jego preferencje zawodowe związane są z prawem karnym.