Zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu jako warunek legalności działania lekarza

Wobec licznych wątpliwości pojawiających się w pytaniach naszych klientów, które dotyczą między innymi  zgody pacjenta na zabieg medyczny oraz prawidłowego poinformowaniem pacjenta o skutkach zabiegu medycznego publikujemy na naszej stronie internetowej wskazówkę interpretacyjną wynikającą z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (VI ACa 665/11)

 

Przesłanki odpowiedzialności deliktowej lekarza z tytułu wykonania zabiegu

 

Warunkiem legalności działania lekarza jest zgoda pacjenta odpowiednio poinformowanego, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 277, poz. 1634), z jakimi negatywnymi skutkami zabiegu powinien się liczyć. Zakres udzielanych pacjentowi informacji musi być uzależniony od rodzaju zabiegu. W wypadku zabiegu ratującego życie nie wymaga się wskazania wszystkich możliwych skutków wykonania zabiegu i w takich wypadkach informacja może ograniczać się do wskazania możliwych niekorzystnych skutków i powikłań, będących zwykłym typowym następstwem danego zabiegu. W wypadku zabiegów kosmetycznych zakres obowiązku informacyjnego musi być szerszy.

 

Zabieg medyczny wykonany bez zgody pacjenta (albo bez zaistnienia przesłanek uzasadniających odstąpienie od wymogu uzyskania zgody) jest czynnością bezprawną nawet wówczas, gdy wykonany jest zgodnie z zasadami wiedzy medycznej. Wola pacjenta wyznacza zakres i warunki ingerencji medycznej. Brak zgody pacjenta powoduje odpowiedzialność osoby przeprowadzającej zabieg za wszelkie niekorzystne jego skutki, także te, które są zwykłymi powikłaniami i nie są efektem „błędu medycznego”. Ciężar dowodu, że zgoda pacjenta była zgodą świadomie akceptującą zrozumiałe ryzyko wykonania zabiegu z przyjęciem na siebie tego ryzyka, jako przesłanki wyłączającej bezprawność interwencji lekarza, spoczywa na lekarzu.

Podziel się tym artykułem
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0