Oferta

 

  • Reprezentowanie lekarzy oraz innych pracowników medycznych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniach karnych, cywilnych a także przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej właściwej izby lekarskiej, sądem lekarskim oraz przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
  • Udzielanie bieżących porad prawnych lekarzom oraz innym pracownikom medycznym w zakresie prawa medycznego
  • Przygotowywanie projektów opinii, opracowań, raportów i analiz w zakresie prawa medycznego
  • Bieżąca analiza zmian przepisów prawnych w obszarze prawa medycznego