Czy domaganie się wyłącznej winy męża/żony w sprawie o rozwód ma sens?

Istnieje kilka głównych przyczyn  żądania rozwodu z orzekaniem o winie:

  • brak wiedzy,
  •  złośliwość,
  • niechęć do wzięcia współodpowiedzialności za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • przekonanie, że jeżeli mąż lub żona zostaną uznani za wyłącznie winnych rozkładu pożycia małżeńskiego to będzie można od nich domagać się alimentów,
  • potrzeba udowodnienia przed krewnymi lub znajomymi, że to druga osoba jest winna rozpadu małżeństwa.

 

Uznanie jednego małżonka za wyłącznie winnego uprawnia drugiego małżonka do alimentów tylko w przypadku istotnego pogorszenia sytuacji materialnego małżonka niewinnego. Jeżeli zatem na początku sprawy rozwodowej lub w jej trakcie można przewidzieć, że na skutek rozwodu sytuacja materialna żony lub męża pogorszy się ale nie nieznacznie tylko w istotny sposób (o czym decyduje sąd w konkretnym przypadku) warto rozważyć domaganie się wyłącznej winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

 

Nie należy tracić z pola widzenia, że rozwód i wszystko co się z nim wiąże nie będą dla rozwodzących się przyjemnym doświadczeniem. Będzie tak tym bardziej jeżeli dojdzie do prób udowadniania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jeżeli jedna ze stron zabiera się za udowadnianie winy z reguły robi to w rewanżu i odruchu obrony druga strona. Oznacza to nierzadko przesłuchiwanie wielu świadków, którzy będą mówić źle o rozwodzących się i badanie innych dowodów, które potwierdzać mogą winę.

 

Nie istnieje wina większa, którą sąd bierze pod uwagę i wina mniejsza, której sąd nie uwzględnia. Każde zachowanie małżonka, które choćby w niewielkim stopniu przyczyniło się do rozkładu pożycia małżeńskiego będzie uznane za winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że jeżeli samemu nie było się w małżeństwie osobą bez skazy składanie wniosku o orzeczenie wyłącznej winy drugiego małżonka obarczone jest bardzo realnym ryzykiem, że sprawa skończy się ustaleniem przez sąd winy obojga małżonków. Przyczynami zawinionymi mogą być: zdrada, groźba (choćby jednorazowa), wulgarne odnoszenie się, opuszczenie małżonka w potrzebie, lenistwo, skazanie za przestępstwo prawomocnym wyrokiem, brak szczerości, odmowa współżycia, alkoholizm, narkomania, hazard, zatajanie choroby, zatajanie faktów z życia, o których powinien wiedzieć drugi małżonek, złe traktowanie członków rodziny drugiego małżonka, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, zmiana wyznania, poniżanie małżonka, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka. Dla uznania winy wystarczy, że przyczyny te wystąpią jednorazowo i przedstawione zostaną w taki sposób, iż skutkowały pogorszeniem się stosunków między stronami.

 

Z reguły każdemu z małżonków można coś zarzucić a więc prawdopodobieństwo, że każdy z nich zostanie uznany za winnego w rozkładzie pożycia małżeńskiego jest duże.

 

Nasza rada – rozwieść się szybko i zacząć nowy etap w życiu.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: blog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *