WOJCIECHOWSKI & STOPA


Jesteśmy adwokatami rodzinnymi i karnymi. Mamy ponad 30 lat doświadczenia w świadczeniu usług prawnych z zakresu prawa rodzinnego i prawa karnego. W sprawach, które prowadzimy, czujemy się pewnie. Świadomość klienta, że jego sprawa znajduje się w rękach specjalisty z wieloletnim doświadczeniem pozwala mu na skupienie się na innych dziedzinach życia. Prowadzimy sprawy o rozwód, separację, uregulowanie kontaktów z dziećmi, o wymuszenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku, pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, alimenty, odebranie dziecka uprowadzonego za granicę oraz odebranie dziecka uprowadzonego spod opieki osoby wykonującej władzę rodzicielską, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka. Prowadzimy sprawy karne o wszystkie przestępstwa określone w kodeksie karnym, kodeksie karnym skarbowym oraz w innych ustawach. Pomagamy w odbywaniu kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego.


Wojciechowski Stopa


Nasze doświadczenie zawodowe to łącznie ponad 50 lat.


Lubimy wygrywać, lubimy prowadzić trudne sprawy, lubimy opiekować się naszymi klientami i wspierać ich w każdy możliwy sposób, jesteśmy z nimi w trudnym czasie po to aby mogli cieszyć się przyszłością. Jesteśmy filarem, na którym przyszłość ta jest budowana.