PRAWO MEDYCZNE

Prawo medyczne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa medycznego.

Posiadamy wieloletnie i obszerne doświadczenie w:
  • reprezentowaniu lekarzy i pozostałego personelu medycznego w sprawach o przestępstwa określone w art. 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 157a, 160, 161 i 162 kodeksu karnego,
  • reprezentowaniu lekarzy i pozostałego personelu medycznego w sprawach cywilnych o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
  • reprezentowaniu lekarzy w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności za naruszenie zasad etyki lekarskiej przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej oraz przed sądami lekarskimi działającymi przy okręgowych izbach lekarskich jak i przed Naczelnym Sądem Lekarskim,
  • stałej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług medycznych, w tym przygotowywanie umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie wykonania umowy przez konrahenta, opiniowanie umów, wprowadzanie i kontrolę standardów prawnych w zakresie prowadzenia prywatnej praktyki medycznej, pomoc w rozwiązywaniu sporów powstałych na tle wykonywania umów, przygotowywanie umów o pracę lub umów o świadczenie usług, doradztwo w zakresie zakończenia zatrudnienia lub współpracy z kontrahentem, doradztwo we wszelkich sprawach związanych z codziennym stosowaniem przepisów prawa medycznego oraz zasad etyki zawodowej lekarza, pomoc w wyborze właściwej do potrzeb i oczekiwań formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz w zmianie tej formy.KONTAKT

Adres:

Wojciechowski & Stopa Adwokaci spółka cywilna
Al. Wojska Polskiego 29/15
70 – 473 Szczecin

Telefony:

tel: +48 91 4895830
tel: +48 91 4895831
tel. kom. +48 605 313 718

Fax i mail:

fax: +48 91 489 58 33
e-mail: kancelaria@wojciechowskistopa.pl